Skoletilbud barnevern

For tiden er det 4 barnevernsinstitusjoner/avdelinger under BUF-etat samt 38 barnevernsinstitusjoner/avdelinger fordelt på 6 private aktører. Disse er lokalisert i forskjellige kommuner i Vest-Agder. Til sammen kan institusjonene ta imot ca. 110 klienter.

Det er et fylkeskommunalt ansvar at barn og unge plassert på barnevernsinstitusjoner får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter loven (Opplæringslova § 13-2). I Vest-Agder utføres dette arbeidet av SMI-skolen.

Skoleplasser blir kjøpt fra grunnskoler i fylkets kommuner etter fastsatte satser og i henhold til PPTs sakkyndige uttalelser om tilretteleggingsbehov. Enkelte av disse elevene får sitt skoletilbud på SMI-skolens Ungdomsavdeling, eller en kombinasjon av undervisning på nærskole og SMI-skolen. Elever tilhørende videregående opplæring benytter fylkets videregående skoler eller overføres til Oppfølgingstjenesten.

Samarbeidsdokumenter:

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene og Bufetat region sør (PDF, 2 MB)

Skjema som benyttes i forbindelse med innmelding ved SMI skolen i Kristiansand:

Melding om plassering i barneverninstitusjoner (DOCX, 82 kB)

Til toppen