Lillebølgen

Lillebølgen er et kommunalt bo- og behandlingshjem drevet av Kristiansand Kommune. De fleste elevene i alderen 0-18 år kommer fra Kristiansand kommune, men det er også elever fra andre kommuner.

Gruppebilde av ansatte på Lillebølgen - Klikk for stort bildeAnsatte på Lillebølgen Turid Fjeldvær  

SMI skolen Kristiansand (SMI) har egen tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov ved Lillebølgen Bo- og behandlingssenter.  Elevgruppen er fra 0- 18 år. Våre elever har sterke funksjonsnedsettelser, og skolen jobber i tett samarbeid med pleiepersonale og fysioterapeut.

Alle våre elever har individuell plan (IOP) utarbeidet i samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste, foreldre og pleiepersonalet som daglig følger barnet. Eleven undervises en til en, og undervisningen gis av spesialpedagoger og fagarbeidere med bred kompetanse og erfaring innen Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK) og livsmestring. 

I tillegg til enkeltundervisning har vi faste fellessamlinger hvor elevene sammen opplever et sosialt fellesskap. Vårt fokus er at alle våre elever skal oppleve mestring i et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 

Ansatte:

Spesialpedagog   Ellen Sandnes

Spesialpedagog   Anne Haslestad Danielsen

Spesialpedagog Kjersti Falch

Fagarbeider  Toril Krossen

Fagarbeider Karina Lia

 

Besøksadresse: Andreas Kjærsvei 81, 4615 Kristiansand Telefon: 38 00 74 78

Til toppen