Verdier og visjoner

SMI-skolens visjon og kjerneverdier er en rettesnor i alt arbeidet vårt. Verdier og normer bygger på Opplæringsloven, Læreplanens generelle del samt retningslinjer fra Agder Fylkeskommune.

Fellesskap med blikk for den enkelte! 

- respekt, kvalitet og engasjement.

 

SMI-skolen viser respekt ved:

- en anerkjennende væremåte.

- internt og eksternt samarbeide.

- å ha stor fagkunnskap.

 

SMI-skolen viser kvalitet når:

- vi gir tilpasset opplæring.

- vi har målstyrt planlegging.

- arbeidet kvalitetssikres og evalueres.

 

SMI-skolen viser engasjement når vi:

- viser faglig dyktighet, kreativitet og interesse for elevenes faglige og sosiale utvikling.

Til toppen