Om skolen

Fylkeskommunen skal ifølge Opplæringsloven §§13-2 og 13-3a oppfylle retten til opplæring og spesialpedagogisk hjelp for klienter i sosiale- og medisinske institusjoner.

Vårt tilbud omfatter:

- spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

- undervisning på grunnskolenivå 
  (1.-10. klasse; gjelder også voksne).

- undervisning for elever i videregående skole.

- voksenopplæring.

Vi tilbyr spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, grunnskoleopplæring, videregående opplæring samt voksenopplæring på grunnskolens område.
I tillegg har skolen ansvar for at elever som er innlagt på offentlige og private barnevernsinstitusjoner i Vest-Agder får et skoletilbud.

SMI-skolen gir også skoletilbud til en gruppe barn og ungdom på Lillebølgen, etter avtale med elevens hjemkommune.

Elevene er på SMI-skolen fra én uke til ett års varighet. Det undervises i alle grunnskolens fag samt alle fellesfagene og enkelte programfag på videregående nivå. 
Undervisningstilbudet gis mellom 08.30-15.00.
Det arbeides i nært samarbeid med institusjonene, foresatte, elevenes hjemmeskoler og andre aktuelle aktører.

Skolen har 34 ansatte og staben innbefatter rektor, avdelingsledere, rådgiver, sekretær, pedagoger, logopeder og fagarbeidere.

Til toppen