Skoleferier og fridager - skoleruta

Her finner du som elev eller foresatt oversikter over når skoleåret starter og slutter, samt planlagte ferie- og fridager for SMI-skolen i Kristiansand.

Skoleruta 2019-2020
Skoleruta 2019-2020
Måned Informasjon
August Skolestart torsdag 15.08. (Planleggingsdager 12.-14.08.)
September
Oktober Høstferie uke 40 (f.o.m. mandag 30.09 t.o.m. fredag 04.10).
November FLIS lærerkonferanse 31.10-01.11 (planleggingsdager).
Desember Siste skoledag før jul fredag 20.12.
Januar Skolestart mandag 06.01.
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17.02 t.o.m. fredag 21.02)
Mars
April Påskeferie f.o.m. mandag 06.04 t.o.m. tirsdag 13.04. (Tirsdag 13.04 er planleggingsdag).
Mai Fri fredag 01.05 og torsdag 21.05 (Kr.Himmelfart).
Juni Fri 01.06 (2.pinsedag). Siste skoledag fredag 19.06.
Til toppen