Samarbeidsparter

Vi har et bredt spekter av samarbeidsparter som vi arbeider tett sammen med for de ulike elevene.

Den enkelte elev sin hjemmeskole

ABUP - Agder Barne- og ungdomspsykiatri

PPT fylkeskommunalt og kommunalt - Pedagogisk psykologiske tjenester

HABU - Habiliteringstjenesten barn og unge

SSA - Sørlandets sykehus 

Barneverntjenesten 

BUF-etat  - Barne-, ungdoms- og familieetaten

Private barnevernsinstitusjoner

Politiet

Til toppen