Samarbeidsparter

Vi har et bredt spekter av samarbeidsparter som vi arbeider tett sammen med for de ulike elevene.

Den enkelte elev sin hjemmeskole

PPT fylkeskommunalt og kommunalt - Pedagogisk psykologiske tjenester

HABU - Habiliteringstjenesten barn og unge

SSHF - Sørlandets sykehus (DPS og voksenpsykiatri)

SSHF - ABUP - Avdeling barne- og ungdomspsykiatri

Barneverntjenesten 

BUF-etat  - Barne-, ungdoms- og familieetaten

Offentlige og private barnevernsinstitusjoner

Politiet

Til toppen